SE - Evropská společnost
VKRD

založení společnosti
prodej společností
ready-made společnosti
sídlo společnosti

Podnikání v Německu
Podnikání v Rakousku

Podnikání v Chorvatsku

Offshore společnost


Kontakt

Evropské společnosti

Prvotním impulsem k vytvoření nové formy SE (Societas Europaea neboli Evropská společnost) byla snaha usnadnit volný pohyb kapitálu v rámci států Evropské unie a sjednotit různorodé pojetí národních obchodních společností. Jen málokterý zahraniční partner bude rozumět naší zkratce a.s., každý ale dobře ví, co si představit pod písmeny SE. Vaše kredibilita tak rázem stoupne o třídu výš.

Návrh o evropských společnostech byl po dlouhém vyjednávámí definitivně přijat v roce 2000 na summitu v Nice. 8. října 2001 podepsala Rada ES odpovídající texty nařízení č. ES/2157/2001 a navazující směrnice č. 2001/86/ES. Členské státy dostaly tři roky, aby nově přijatými předpisy upravily způsob vzniku SE se sídlem na jejich území. V České republice mohopu evropské společnosti vznikat přesně od 14. prosince 2004.

Způsoby vzniku evropských společností

Každá nově vzniklá evropská společnost musí být zapsána do rejstříku určeného právními předpisy státu, ve kterém má sídlo (v ČR je to obchodní rejstřík). Minimální výše upsaného základního kapitálu je 120 000 euro.

Velmi rychlým a efektivním způsobem, jak se připojit mezi SE, je koupě tzv. ready-made (neboli předzaložené) společnosti. Vyhnete se tak zbytečně zdlouhavé administraci, ušetříte peníze, drahocenný čas a v neposlední řadě také své nervy.

Výhody evropských společností

Struktura evropské společnosti

Zakladatelé společnosti mohou volit mezi monistickou a dualistickou strukturou společnosti.